วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 
เทศบาลตำบลโคกสำโรง หัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล
เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป 
บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง
เครดิตรูป จาก เพจ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง


ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments