เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00น. นางอุทุมพร ไชยกือ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมซ้อมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มครูจิตอาสา
นำโดย ครูต้น ณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์ เป็นผู้ฝึกซ้อม เพื่อให้ได้ท่าที่สวยงามและถูกต้อง ณ ศาลาประชาคมอำเภอโคกสำโรง ตารางการฝึกซ้อม
วันที่ 11,12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-18.00น.
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments