คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี นางอุทุมพร ไชยกือ รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts