เทศบาลตำบลโคำสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments