วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับนางจ่อย ทองหุ้ม อายุ 95 ปี ผู้สูงอายุชุมชน 7
เพื่อใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนไหว การเดินทาง
และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในประจำวัน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments