เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรีรัตน์  วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts