วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอภิชาติ เครือเขื่อนเพ็ชร เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสังวาลย์ ทองเกิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกคลอง เส้นทางทางเดินน้ำ
เคลียร์พื้นที่เปิดทางน้ำไหล ตัดหญ้า เก็บขยะ และวัชพืชในคลองป้องกันน้ำท่วมขัง
บริเวณถนนพหลโยธิน ฝั่งโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
เพื่อเตรียมพร้อมรับพายุฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่ให้มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments