วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นายสังวาลย์ ทองเกิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าซอยวิถีสวัสดิ์
ตามคำร้องขอจากประชาชน เหตุท่อน้ำอุดตัน ระบายช้า
พร้อมทั้งร่วมหารือ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments