เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน ชุมชนที่3 หลังทางหลวง พร้อมเดินแจกผ้ากันเปื้อนกับแม่ค้าผู้ที่ลงทะเบียน
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments