วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายสังวาลย์ ทองเกิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
จ.อ.มนตรี ศรีสุพรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับถังดักไขมัน หรือ บ่อดักไขมัน อย่างง่ายในครัวเรือน
พร้อมสอนวิธีทำถังดักไขมัน ให้แก่ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ถังดักไขมัน” (grease trap) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ช่วยดักเศษอาหารและจับไขมันจากการล้างภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหาร ไม่ให้ไหลปะปนไปกับน้ำที่ใช้งานในส่วนอื่นๆ ของบ้าน โดยจะทำการดักเศษอาหารและไขมันหนักออกจากน้ำทิ้งตัวไขมันจะอยู่ในตะกร้า ส่วนน้ำที่ไหลทิ้งจะปล่อยไปยังท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts