ประกาศวันหยุดราชการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เทศบาลตำบลโคกสำโรง หยุดทำการในวันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566
และจะเปิดทำการตามปรกติ ในวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments