ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เข้าร่วมพิธีวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โดยผู้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี
ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลพบุรี
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments