วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นายสังวาลย์ ทองเกิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
ร่วมสำรวจเส้นทางทางเดินน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง บริเวณคลองศรีสุกที่ไหลมาจากสามท่อ
วางแผนเคลียร์พื้นที่เปิดทางน้ำไหล ตัดหญ้า เก็บขยะ และวัชพืชในคลองต่างๆ
เพื่อเตรียมพร้อมรับพายุฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments