กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้นำอาหาร น้ำดื่ม ไปแจกจ่ายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม