ศาลหลักเมืองโคกสำโรง

ศาลหลักเมืองของเดิมตั้งอยู่ในซอยหลักเมือง ถนนศรีสำโรง อำเภอโคกสำโรง และไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปีใด สมัยใด มีแต่คำบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน พอสันนิษฐานได้ว่ามีอายุนับร้อยปี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโคกสำโรงที่ได้ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตราบเท่าทุกวันนี้ ความเจริญของบ้านเมือง ทำให้สถานที่ตั้งศาลหลักเมืองเดิมไม่เพียงพอในการประกอบพิธีกรรม
ต่อมาเมื่อประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 เจ้าพ่อสนั่นได้มีดำริผ่านทางร่างทรงให้ทำการย้ายศาลหลักเมือง และให้มาสร้างใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงแห่งนี้ ประชาชนโดยทั่วไปมีความเห็นชอบกับดำริของเจ้าพ่อสนั่น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้น ประกอบด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกฝ่าย มีหน้าที่จัดหาทุนและดำเนินการก่อสร้าง ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2536 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา เวลา 10.09 น. โดยมี พระญาณวิทยาคมเถระ (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิเชียร เปาอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ
เวลา 10.29 น. ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองเดิมมาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองแห่งใหม่ โดยมีหลวงพ่อบุญตา วิสุธสีโล วัดคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิเชียร เปาอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ศาลหลักเมืองของเดิมตั้งอยู่ในซอยหลักเมือง ถนนศรีสำโรง อำเภอโคกสำโรง และไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปีใด สมัยใด มีแต่คำบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน พอสันนิษฐานได้ว่ามีอายุนับร้อยปี