วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย คนมั่น หัวหน้าสำนักปลัด
ร่วมตรวจศูนย์บริการป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566
พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มและกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชนให้เดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ
บริเวณ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาโคกสำโรง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments