วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวดารารัตน์ บุญเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ร่วมส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับ นางเพ็ญแข นาคแก้ว อายุ 77 ปี ผู้สูงอายุชุมชน 7
เพื่อใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนไหว การเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในประจำวัน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts