อย่าลืม !! ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใวันที่ 31/07/2566
หากเกินกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มขึ้นจากค่าภาษีค้างชำระถูกระงับการจดทะเบียน
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 036-441664

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments