สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย
อำเภอโคกสำโรงร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
โดยการเต้นแอโรบิค เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป
เริ่มตั้งแต่ วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566
บริเวณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts