วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
พร้อมให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย ทั้ง 6 ครัวเรือน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments