ข่าวประชาสัมพันธ์ : กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่มา : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments