รับแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโคกสำโรง ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-441146  Email : saraban-khoksumrongmuni@lgo.mail.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลโคกสำโรง หรือติดต่อโดยตรงนางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง โทร.081-5704651 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ

แบบร้องเรียนการทุจริต