วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง
พร้อมด้วย ส.ส.นรินทร์ คลังผา
นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรง
พ.ต.ท.มนตรี เลห์อิ่ม รอง ผกก.ป.สภ.โคกสำโรง
ร่วมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย กิจกรรมนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 4 วัด ประกอบด้วย
1.วัดสิงห์คูยาง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
2.วัดแก้วจันทราราม นำโดย นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
3.วัดกำแพงประชาราม นำโดย นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
4.วัดตะวันเย็น นำโดย นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments