กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสำโรง
เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน หลักสูตรทำอาหาร 2 วัน
เรียนฟรี  รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้นหรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
คุณสมบัติ
1.อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
3.ไม่เคยเข้าร่วม การเรียนการสอนทำอาหารจากเชพตั้ม (นายสุรเชษฐ์ ดิเรกบุษราคม) มาก่อน
สมัครด้วยตนเอง ณ กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2566

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts