วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาว สุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
เป็นประธานโครงการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
จัดโดย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments