ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง

เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำซึ่งติดต่อมาถึงคนโดยเฉพาะบุตรหลานของท่าน ที่ชอบเล่นคลุกคลีกับสุนัขและแมวซึ่งมีอันตรายและเสี่ยงต่อโรคนี้สูงมาก

เทศบาลตำบลโคกสำโรง จึงขอให้ท่านนำสุนัขหรือแมว ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

มายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัข-แมว

ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง

พิษสุนัขบ้า
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments