วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 16:00- 20: 00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดให้บริการประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนและบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments