พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลโคกสำโรง กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมแจกเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ จำนวน 23 ชุด สู่ชุมชนตำบลโคกสำโรง สนับสนุนความเมตตาจาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต)

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts