เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมให้การต้อนรับ นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ
ซึ่งเป็นประธานในพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
มอบบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย และกล่าวให้กำลังใจครอบครัว
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments