กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 )
|

กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 )

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมกิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 ) ณ บริเวณวัดสิงห์คูยาง และ วัดแก้วจันทราราม  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงค่ำ)
|

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงค่ำ)

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17:30 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงเช้า)
|

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงเช้า)

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08:45 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
|

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 นำโดย นางสาว สุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง #เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
|

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง เป็นประธานเปิดงานโครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ซึ่งโครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นำโดย คุณสุวลักษณ์ ยุ้ยจำเริญทรัพย์ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี โดยมีทีมวิทยากรให้ความรู้ จาก – สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี – สภ.โคกสำโรง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องทัศนคติที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว สร้างความตระหนักและร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายป้องกันต่อต้านการใช้ความรุนแรง

โครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต)
|

โครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09 : 00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาวดารารัตน์ บุญเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมกลุ่ม อสม.เทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมกับ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ จำนวน 23 ชุด สู่ชุมชนตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิและเผยแพร่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566
|

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิและเผยแพร่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี นางจรุญ โพธิ์ประดิษสมาชิกสภาเทศบาล นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิและเผยแพร่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึก ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณรอบตลาดโคกสำโรง  

ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้สูงอายุ
|

ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้สูงอายุ

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวดารารัตน์ บุญเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับ นางเพ็ญแข นาคแก้ว อายุ 77 ปี ผู้สูงอายุชุมชน 7 เพื่อใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนไหว การเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในประจำวัน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ที่ประสบอัคคีภัย
|

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ที่ประสบอัคคีภัย

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง ให้การต้อนรับ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ที่ประสบอัคคีภัย ซอยวิถีสวัสดิ์ ชุมชน 5 ตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี