ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และทำบุญกลางบ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และทำบุญกลางบ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตืและทำบุญกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตืและทำบุญกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ใชการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ใชการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายทอดตลาดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของเทศบาลตำบลโคกสำโรง
|

ประกาศขายทอดตลาดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของเทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่นแบบน้ำและแบบแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่นแบบน้ำและแบบแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ป-4017 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-37-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ป-4017 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-37-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (อัดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ (อัดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง