การขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

การขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เรื่อง การขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 1.หม้อแปลงหน้าร้านกมลพันธ์ เวลา 08.00 – 08.50 น. 2.หม้อแปลงหน้าตึกแถวอาคารพานิชย์ก่อนไฟแดงจารึกล้อม เวลา 08.50 – 09.40 น. 3.หม้อแปลงหน้าร้านเครื่องประดับ เวลา 09.40 – 10.30 น. 4.หม้อแปลงหน้าร้านประมุขเภสัช เวลา 10.30 – 11.20 น. 5.หม้อแปลงหน้าตลาด เวลา 11.20 – 12.10 น. 6.หม้อแปลงหน้าร้านสยามชัย เวลา 13.00 – 13.50 น. 7.หม้อแปลงหน้าโรงเรียนศรีแก้วอนุกูล เวลา 13.50 – 14.40 น. 8.หม้อแปลงหน้าร้านวังเพชร เวลา…

กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 )
|

กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 )

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมกิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 ) ณ บริเวณวัดสิงห์คูยาง และ วัดแก้วจันทราราม  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงค่ำ)
|

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงค่ำ)

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17:30 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงเช้า)
|

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ช่วงเช้า)

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08:45 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ประกาศแจ้งเตือนการรับมือพายุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ประกาศแจ้งเตือนการรับมือพายุ

ประกาศ กองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง – แจ้งเตือนประชาชนให้สอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและดำเนินการสอดส่องดูแลป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีโครงสร้างชำรุดบกพร่องไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ – ดูแลบ้านให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคาต้องยึดแน่นกับโครงหลังคา – ตรวจดูสิ่งต่างๆ ที่สามารถหักโค่นลงมาล้มทับบ้านเรือนได้ (หากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ) – ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างที่อาจล้มหรือหักโค่นลงมาได้ ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  

ขอเชิญชวนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ขอเชิญชวนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง ขอเชิญชวนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (จำนวนจำกัด 300 คน / วัน) ที่มา : โรงพยาบาลโคกสำโรง  

โรคไข้เลือดออก อันตรายจากยุงลาย

โรคไข้เลือดออก อันตรายจากยุงลาย

ประชาสัมพันธ์ : งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก อันตรายจากยุงลาย ที่มา : กรมควบคุมโรค  

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
|

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 นำโดย นางสาว สุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง #เทศบาลตำบลโคกสำโรง