จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(อาคาร ๒) และ(อาคาร ๓) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบเรียน(โครงการติดตั้งรางรับน้ำฝน) ระยะที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบเรียน(โครงการทำกันสาดบังแดด อาคารดอกแก้ว) ระยะที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวัฒนา ๓ เทศบาลตำบลโคกสำโง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๐๓๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายระบบ IP Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างเครื่องเติมอากาศชนิดใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายระบบ IP Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง