|

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
| |

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

|

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม2566)

|

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565)